§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pokoi Gościnnych i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpisanie do ewidencji gości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę na poczet rezerwacji Pokoi Gościnnych lub całej należności za pobyt w Pokojach Gościnnych. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pokoi Gościnnych.

 

§2 DOBA w POKOJACH GOŚCINNYCH

 1. Pokój w Pokojach Gościnnych wynajmowany jest na doby hotelowe i zapłata dotyczy za ilość osób w pokoju.
 2. Doba w Pokojach Gościnnych trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej osobiście lub drogą telefoniczną. Właściciel Pokoi Gościnnych może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Pokoje Gościnne zastrzegają sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pokojach Gościnnych w przypadku nie dokonania przed rozpoczęciem dalszego zakwaterowania pełnej płatności za pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem .
 2. Gość Pokoi Gościnnych nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. W związku z pobieraniem zapłaty od osoby za dobę a nie za pokój, osoby niezameldowane w Pokojach Gościnnych nie mogą przebywać w Pokojach Gościnnych.
 4. Pokoje Gościnne zastrzegają sobie prawo do pobrania należności w dniu przyjazdu za cały pobyt.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata na wskazane konto w wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty na poczet rezerwacji Pokoi Gościnnych może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 13:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Pokoi Gościnnych, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby w Pokojach Gościnnych, Pokoje Gościnne nie zwracają opłaty za zarezerwowane i niewykorzystane doby.
 8. Za dzieci do lat 5 jest pobierana opłata uzgodniona z Gościem w trakcie rezerwacji.

 

§4 USŁUGI

 1. Pokoje Gościnne świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Pokoi Gościnnych ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoi Gościnnych, powstałe z jego winy .
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pokoje Gościnne mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pokoi Gościnnych,a w szczególności, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pokoi Gościnnych .W takim wypadku należność za niewykorzystany pobyt dokonana zapłata nie będzie zwrócona.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, ma obowiązek wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Pokojom Gościnnym przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pokoi Gościnnych w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ POKOI GOŚCINNYCH

 1. Pokoje Gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z Pokoi Gościnnych oraz za sprzęt gości grzecznościowo przechowywany przez Pokoje Gościnne np. rowery.
 2. Pokoje Gościnne nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Pokoi Gościnnych.
 3. Pokoje Gościnne nie posiadają ubezpieczenia OC na terenie niestrzeżonego parkingu, dla pojazdów z niego korzystających.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Pokojach Gościnnych przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pokoje Gościnne przechowują powyższe przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Pokoi Gościnnych. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

§8 CISZA NOCNA

 1. W Pokojach Gościnnych obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pokoje Gościnne nie akceptują obecności zwierząt.
 2. W Pokojach Gościnnych i ich bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W Pokojach Gościnnych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pokoje Gościnne z siedzibą w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej 21 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pokojach Gościnnych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pokoi Gościnnych, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.