Pokojom Gościnnym w latach 2009, 2010 - 2011 został nadanay znak promocyjny "Dolina Baryczy Poleca", który sprzyja rozwojowi naszego regionu w oparciu o niepowtarzalną przyrodę Doliny Baryczy, lokalną przedsiębiorczość, tradycję i kulturę.

Oznakowanie usługi lub produktu znakiem "Dolina Baryczy Poleca" gwarantuje ponadprzeciętność, jakość oraz świadczy o  pozytywnym oddziaływaniu usługi lub produktu na środowisko lokalne.

dolina